Czy należy się zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w przypadku, gdy pracownik w dniu wolnym wykonywał zadanie zlecone przez pracodawcę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy się zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w przypadku, gdy pracownik w dniu wolnym (sobota) wykonywał zadanie zlecone przez pracodawcę?

Dotyczy to również dyrektora i zastępcy dyrektora jednostki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX