Czy należy się zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do 2 klasy liceum ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Czy należy się zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do 2 klasy liceum ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi? Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na: niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością sprzężoną. Orzeczenie jest wydane na okres kształcenia ponadgimnazjalnego? Czy orzeczenie na okres kształcenia ponadgimnazjalnego zachowuje nadal ważność?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access