Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada separatory oleju w zakładowej kompresorowni. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu określa, że firma musi gospodarować osadami ściekowymi, powstającymi podczas eksploatacji urządzeń oczyszczających (firma korzysta z urządzenia do przydomowych oczyszczalni ścieków), zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o.

Czy wywóz osadów ściekowych musi się odbyć na KPO?

Jeżeli tak, to z jakim kodem (osad pochodzi z separatorów oleju, filtrów na których się osadza olej)?

Firma posiada pozwolenie zintegrowane IPPC, w którym nie ma zawartego kodu na powstające osady ściekowe ze sprężarkowni. Ubiegaliśmy się o zmianę znaczącą w IPPC, usuwając zapisy dotyczące gospodarki ściekami przemysłowymi, a wprowadzając zapis, że "gospodarka ściekami przemysłowymi, odbywa się zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym".

Czy należy się ubiegać o kolejną zmianę w pozwoleniu zintegrowanym w związku z wywozem osadów ścieków przemysłowych, aby w pozwoleniu znalazł się kod odpadu na taki odpad?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?