Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wzywam osobę do zawarcia umowy w sprawie odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS. Podczas wywiadu alimentacyjnego osoba składa wniosek o zwolnienie z części tej odpłatności, na którym określona jest wysokość kwoty, którą mogłaby płacić.

Czy podpisuje umowę i w niej zawieram wyliczoną kwotę odpłatności (zgodnie z dochodem), a w kolejnym punkcie piszę kwotę zwolnienia?

Czy podpisuję umowę na wyliczoną zgodnie z dochodem kwotę odpłatności, wszczynam postępowanie administracyjne i wydaję decyzję o zwolnieniu z części odpłatności zgodnie z wnioskiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?