Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy rozpatrywać skargę na dyrektora jednostki organizacyjnej, w której urząd skarbowy przesyłający skargę do rozpatrzenia wg właściwości, zakrył dane osobowe skarżącego?

Czy taką skargę rada gminy pozostawia bez rozpatrzenia?

Jeśli rada nie rozpatrzy takiej skargi w terminie miesięcznym, to czy wówczas należy zastosować tzw. "przedłużacz" zgodnie z art. 36 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?