Czy należy również ująć odpady przyjęte od Spółki Komunalnej, która odebrała odpady komunalne od mieszkańców na terenie swojej... - OpenLEX

Czy należy również ująć odpady przyjęte od Spółki Komunalnej, która odebrała odpady komunalne od mieszkańców na terenie swojej gminy A i przekazała je bezpośrednio do naszego miejsca zbierania odpadów na terenie gminy B?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sprawozdaniu podmiotu zbierającego odpady komunalne należy również ująć odpady przyjęte od Spółki Komunalnej, która odebrała odpady komunalne od mieszkańców na terenie swojej gminy A i przekazała je bezpośrednio do naszego miejsca zbierania odpadów na terenie gminy B (z pominięciem własnej bazy magazynowo-transportowej)?

Zgodnie z ustawą o odpadach przez zbieranie odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

Skoro Spółka Komunalna wykaże te odpady w sprawozdaniu o odpadach odebranych w Gminie A, to czy my również musimy te ilości wykazać w sprawozdaniu o zebranych ilości odpadów w Gminie B?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX