Czy należy rejestrować transakcje sprzedaży przekraczające 15.000 euro, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2011 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. dokonywała rozliczeń gotówkowych z kontrahentem ukraińskim za sprzedane towary oraz usługi. W działalności występowały na stępujące sytuacje:

- faktura na sprzedaż towarów oraz usług przekraczała równowartość 15.000 euro przyjmowano płatności gotówkowe do faktury w wysokości do 15.000 euro,

- faktura na sprzedaż usług nie przekraczała 15.000 euro przyjmowano płatności gotówkowe w wysokości faktury,

- faktura na sprzedaż towarów i usług przekraczała równowartość 15.000 euro przyjmowane płatności gotówkowe w wysokości powyżej 15.000 euro.

Spółka sprzedaje narzędzia oraz wykonuje usługi serwisowe maszyn. Każda transakcja realizowana jest na podstawie zamówienia przesłanego przez nabywcę. Spółka dokonuje transakcji z kontrahentem ukraińskim nie jest w stanie stwierdzić czy transakcje uczestniczą w praniu pieniędzy ani też temu zaprzeczyć.

Jakich procedur w związku z ustawą o przeciwdziałaniu pieniędzy spółka powinna dokonać?

Czy powinniśmy wprowadzić instrukcję wewnętrzną i jak ona powinna wyglądać?

Jak zmieniały się przepisy w 2009/2010 r. dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Od kiedy powinniśmy zgłaszać przeprowadzenie transakcji?

Pieniądze za przeprowadzone transakcje trafiają do kasy spółki następnie członek zarządu wpłaca otrzymane euro na rachunek bankowy. Na wpłacie podajemy nazwę firmy, która dokonała wpłaty do kasy – kontrahent ukraiński. Dodatkowo istnieje informacja, że wpłacającym jest członek zarządu.

Czy w tej sytuacji podlegamy karze z art. 35 ustawy?

Kto jest odpowiedzialny w spółce z o.o. za przeprowadzenie transakcji i w jaki sposób i w jakiej wysokości może zostać wymierzona kara?

Jakie wymogi związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu spółka powinna wprowadzić i w jakich terminach?

Od kiedy przedsiębiorcy powinni zgłaszać transakcje?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access