Czy należy rejestrować sprzedaż abonamentów pracownikom na kasie rejestrującej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2015 r.

PYTANIE

Spółka w 2014 r. zaewidencjonowała sprzedaż samochodu na rzecz pracownika, więc nie może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji na kasie świadczeń na rzecz pracowników z poz. 35 załącznika do r.z.k.r. Spółka m.in. świadczy na rzecz pracowników usługi medyczne. Spółka chciałby nie rejestrować tych świadczeń na kasie, korzystając z poz. 38 załącznika do r.z.k.r. W związku z tym, że odpłatność pracownika za tego typu usługi jest symboliczna (1 zł) rozważa możliwość wpłacania takiej kwoty przez pracownika przelewem od razu na początku roku za cały rok z góry. Czyli wpłata ta miałaby formę zaliczki na świadczone usługi, a nie zapłaty za świadczone usługi.

Czy w tym przypadku będzie spełniony warunek do zwolnienia z ewidencji na kasie zapisany w poz. 38 r.z.k.r.?

Czy tylko w przypadku odpłatności przez pracownika za świadczone usługi miesięcznie będzie spełniony warunek zapisany w poz. 38 r.z.k.r.?

Czy w przypadku pobierania odpłatności za świadczone usługi w formie potrącenia z listy płac miesięcznie będzie spełniony warunek z poz. 38 r.z.k.r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access