Czy należy przyznać zasiłek stały i ewentualnie od kiedy strona nabyła prawo do zasiłku stałego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy przyznać zasiłek stały i ewentualnie od kiedy strona nabyła prawo do zasiłku stałego?

Dnia 14.08.2023 r. Pani złożyła podanie o przyznanie pomocy w postaci zasiłku stałego oraz składki zdrowotne, do wniosku dołączyła orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane dnia 17.07.2023 r. przez PCPR - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2023 r. (niepełnosprawność istnieje od 04.11.2021 r.).

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Pani jest zatrudniona od kilku lat na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 1/8 etatu na czas nieokreślony. Za pracę otrzymuję wynagrodzenie miesięczne w wysokości 171,57 zł.

Czy osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze pracy może mieć przyznany zasiłek stały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX