Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatel Ukrainy pobierał 500+ na dziecko do 30.04.2020 r. (do dnia ważności karty pobytu z dostępem do rynku pracy), nie została przedłużona informacja o przyznaniu świadczenia z art. 15z2 specustawy COVID19.

W maju 2020 r. beneficjent złożył u nas kolejny wniosek o ustalenie prawa do 500+, do wniosku dołączył ksero wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, wniosek złożony w Urzędzie Wojewódzkim 3.07.2019 r., wezwanie do uzupełnienia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy od wojewody przesłane 17 marca 2020 r. Urząd Wojewódzki prosi o dokument, aktualna umowa najmu lokalu w Polsce.

Nasz organ zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia prawa do 500+ do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Urząd Wojewódzki, wnioskodawca złożył zażalenie, czy nasz organ może uchylić zawieszone postępowanie, przyznać na podstawie art. 15z2 Covid19 oświadczenie, że on i dzieci są w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?