Czy należy przyznać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ust. 4 u.ś.o.z.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy przyznać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ust. 4 u.ś.o.z. ("stan nagły") ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w następującej sytuacji:

Pacjent od 4 grudnia do 17 grudnia 2020 r. przebywał w szpitalu X. Został przyjęty w trybie nagłym.

Od 29 grudnia 2020 r. do 13 lutego 2021 r. przebywał w szpitalu Y. Został tam przyjęty na podstawie skierowania ze szpitala X w celu leczenia usprawniającego.

Szpital Y wystąpił do MOPS o przyznanie prawa do świadczeń na podstawie art. 54 u.ś.o.z., wskazując, że jest to kontynuacja leczenia pacjenta rozpoczętego w szpitalu X, do którego przyjęto go w trybie nagłym.

Czy jest to "przypadek stanu nagłego", o którym mowa w art. 54 ust. 4 u.ś.o.z. czy nie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access