Czy należy przygotować sprawozdania finansowe fundacji za lata, w których nie przeprowadzono żadnych operacji finansowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja została założona w 2015 roku. Od tamtej pory fundacja nie otworzyła żadnego rachunku bankowego, nie poniosła żadnych kosztów, ani nie osiągnęła wpływów. Nie posiada żadnych aktywów. Nie miała prowadzonej księgowości, więc nawet z tego tytułu nie wystąpiła żadna faktura.

Czy w takiej sytuacji należy przygotować sprawozdania finansowe za lata 2015- 2021?

Jaką datę przyjąć za datę otwarcia ksiąg rachunkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX