Czy należy przeprowadzać samoocenę systemu kontroli zarządczej, jeśli jest ona przeprowadzana w trakcie zadania audytowego przez audytora wewnętrznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy przeprowadzać samoocenę systemu kontroli zarządczej w JST, jeśli samoocena ta jest przeprowadzana w trakcie zadania audytowego przez audytora wewnętrznego?

Regulamin kontroli zarządczej JST opracowano na podstawie standardów zawartych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX