Czy należy przeliczyć dochody w związku ze zmianą składu rodziny i uchylić decyzję na pierwsze dziecko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2018 r.

PYTANIE

Osoba w VIII 2018 r. złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (jest tylko 1 dziecko w rodzinie) oraz na zasiłek rodzinny, jest osobą rozwiedzioną, ma zasądzone alimenty na dziecko, spełnia kryterium dochodowe.

Zostały jej przyznane świadczenia: zasiłek rodzinny (01.11.2018 r. - 31.10.2019 r.) oraz świadczenie wychowawcze (01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.). Dnia 12.12.2018 r. przychodzi i składa wniosek o świadczenie wychowawcze na drugie dziecko (urodzone dnia 30.11.2018 r.) oraz o zasiłek rodzinny na drugie dziecko.

Z ww. wniosków wynika, iż zmienił się skład rodziny ww. osoby, gdyż dochodzi nowe dziecko do składu rodziny oraz ojciec dziecka.

W związku z powyższym, jak powinien postąpić Organ w odniesieniu do wniosków z VIII 2018 r.?

Czy należy przeliczyć dochody w związku ze zmianą składu rodziny i w przypadku przekroczenia uchylić decyzję na to pierwsze dziecko?

Jeżeli tak, od kiedy liczymy zmianę od 30.11.2018 r., czy od momentu złożenia nowych wniosków?

Czy jeżeli Pani wykreśli ojca dziecka ze składu rodziny, to nie powinno się przeliczać dochodu rodziny, gdyż deklaruje, że będzie wnioskowała o alimenty od ojca dziecka, wtedy wysyłam wezwanie i dajemy jej 3 m-ce na dostarczenie wyroku dotyczącego alimentów na drugie jej dziecko?

Jak powinna być procedura w ww. przypadku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access