Czy należy przedłużyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatków do zasiłku rodzinnego ze względu na art. 15h ust. 1 pkt 1 ustawy o Covid-19?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wejściem w życie zapisu art. 15h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) nastąpiło wydłużenie okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tym samym należy wydłużyć osobom z urzędu prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od orzeczonej niepełnosprawności.

Mamy przypadek, gdzie osoba pobierała na dziecko zasiłek rodzinny wraz z dodatkami: z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka i z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (wydłużony powyżej 24 miesięcy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych) oraz zasiłek pielęgnacyjny. Dziecku orzeczenie o niepełnosprawności wygasło 31.12.2019 r. Tym samym strona utraciła prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatków przy zasiłku rodzinnym z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka i z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Teraz organ winien wydłużyć prawo do ww. świadczeń, gdyż zgodnie z art. 15h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zostało przedłużone orzeczenie. W trakcie weryfikacji organ ustalił, że osoba złożyła nowy wniosek o wydanie orzeczenia do właściwego PZON, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności (decyzję) o niezaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych.

Od decyzji PZON-u osoba złożyła odwołanie do WZON. Sprawa jest nierozstrzygnięta. Zatem nie jest wydane nowe orzeczenie zgodnie z art. 15h ust. 1 pkt ustawy o szczególnych rozwiązaniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Czy powinno się osobie wydłużyć prawo od 01.01.2020 r. do dodatków przy zasiłku rodzinnym oraz prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access