Czy należy prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony? - OpenLEX

Czy należy prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony, których sczytuje tachograf? Czy należy nanosić to na kartę ewidencji czasu pracy, czy wydruk jest wystarczający?

Kierowcy pracują w systemie podstawowym. Ponadto, mają ryczałty za godz nadliczbowe i godziny nocne.

Czy w w/w przypadku należy ewidencjonować czas pracy czy też nie.? Czy art 149 § 2 ma zastosowanie.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX