Czy należy prowadzić egzekucję obowiązku wynikającego z ostatecznej decyzji burmistrza, jeżeli w trakcie realizacji części... - OpenLEX

Czy należy prowadzić egzekucję obowiązku wynikającego z ostatecznej decyzji burmistrza, jeżeli w trakcie realizacji części obowiązku zobowiązany nie uzyskał pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2012 r.

PYTANIE

Czy należy prowadzić egzekucję obowiązku wynikającego z ostatecznej decyzji burmistrza, jeżeli w trakcie realizacji części obowiązku nastąpiło naruszenie prawa (zobowiązany nie uzyskał pozwolenia wodnoprawnego)?

W 2001 r. burmistrz w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod., wydaje decyzję nakazującą wykonanie odwodnienia (rowek na działkach prywatnych a dalej wzdłuż drogi dojazdowej odcinek kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu odwadniającego). Żadna ze stron nie składa odwołania - decyzja staje się ostateczna.

W 2006 r. zobowiązany wykonuje, zgodnie z ostateczną decyzją część odwodnienia w drodze dojazdowej.

W 2012 r. strona, na której wniosek wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące sporu wodnego żąda egzekucji całości obowiązku równocześnie stwierdza, że decyzja z 2001 r. powinna być zmieniona, ponieważ zobowiązany nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na wykonany w 2006 r. odcinek kanalizacji deszczowej w drodze.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?