Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla naszego klienta.

Klient trafił do szpitala 10 marca, gdzie przebywał do 15 marca. Nie był wtedy nigdzie ubezpieczony. Zgodnie z przepisami przysługuje klientowi przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednak w dniu 18 marca klient zarejestrował się w UP, gdzie jest teraz ubezpieczony.

Jaką wydać decyzję:

1) na 90 dni i drugą uchylającą z dniem 18 marca,

2) tylko na okres od 10 do 17 marca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?