Czy należy poświadczyć za zgodność z oryginałem, kopię udostępnianych dokumentów na wniosek złożony w trybie dostępu do informacji publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy poświadczyć za zgodność z oryginałem, dokumenty udostępnione na wniosek o udostępnienie informacji publicznej jeśli wnioskodawca tego żąda?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX