Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Spychalski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2008 r. jednostka ujęła remont środka trwałego jako modernizację środka trwałego czyli zwiększyła wartość środka trwałego o wartość remontu.

W 2009 r. jednostka zaksięgowała modernizację środka trwałego w całości koszty roku 2009.

Sprawozdania finansowe jednostki za lata 2008 oraz 2009 zostały zatwierdzone przez właściwy organ, a wynik finansowy podzielony.

W 2010 r. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono ww. błędy.

Czy należy poprawić księgi rachunkowe w 2010 r. o nieprawidłowe księgowania z roku 2008 i 2009?

Proszę podać sposób księgowania (konta księgowe).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?