Czy należy ponownie wszcząć postępowanie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a następnie wydać decyzję o... - OpenLEX

Czy należy ponownie wszcząć postępowanie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a następnie wydać decyzję o umorzeniu postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 6 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wydał decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym.

Strona złożyła odwołanie od decyzji do SKO. SKO uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia wskazując, jakie czynności wyjaśniające powinien podjąć Organ. Organ przeprowadził pogłębione postępowanie dowodowe zgodnie ze wskazaniami SKO.

Po zebraniu nowego materiału dowodowego i ponownej analizie sprawy, Organ doszedł do wniosku, że nie można uznać świadczeń za nienależnie pobrane, bowiem przesłanka, na której oparł się wydając pierwotną decyzję okazała się błędna.

Jak powinien teraz postąpić organ, żeby zakończyć sprawę?

Czy należy ponownie wszcząć postępowanie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a następnie wydać decyzję o umorzeniu postępowania?

Jeśli tak, co winna zawierać taka decyzja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX