Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Termin oddania do użytkowania instalacji odsiarczania spalin (IOS) jest planowany na dzień 15 stycznia 2018 r. Od tego momentu instalacja spalania paliw będzie spełniała standardy emisyjne określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Inwestor zewnętrzny budujący IOS będzie w okresie od listopada do grudnia 2017 roku przeprowadzał ruchy próbne nowej instalacji (rozruch). Wiemy, że na 30 dni przed oddaniem do użytkowania należy powiadomić WIOŚ o oddaniu do użytkowania oraz o zakończeniu rozruchu, jeżeli jest przewidywany.

Czy należy również poinformować WIOŚ o rozpoczęciu rozruchu próbnego?

Czy na okres rozruchu wymagane jest pozwolenie na emisję gazów i pyłów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów (w wyniku rozruchu powstanie odpad z odsiarczania)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?