Czy należy podjąć zawieszone postępowanie i odmówić przyznania prawa do świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatelka Ukrainy 13.05.2021 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Postanowieniem z dnia 29.07.2021 r. zawieszono postępowania w sprawie, ponieważ Pani posiadała jedynie stempel w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.

Dnia 03.03.2022 r. Pani przedłożyła decyzję Wojewody z dnia 17.02.2022 r., zgodnie z którą na podstawie art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 104 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw zezwolono obywatelce Ukrainy na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy na podstawie tej decyzji należy odwiesić zawieszone postępowanie i wydać decyzję odmawiającą prawa do świadczenia wychowawczego?

Czy skoro w decyzji Wojewody nie ma pozwolenia na pracę, to jest to równoznaczne z tym, że na karcie pobytu nie będzie adnotacji "dostęp do rynku pracy" (o kartę pobytu Pani ma dopiero wystąpić)?

Dodam jeszcze, że Pani jest mężatką, mąż również jest obywatelem Ukrainy, ale nie jest ojcem dziecka. Ojciec dziecka – obywatel Ukrainy – miejsce pobytu nieznane.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX