Czy należy podjąć próbę doręczenia decyzji zasiłku okresowego i celowego osobie, która wypisała się z Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 29/04/2021 do OPS wpłynął wywiad z Panią X przeprowadzony przez MOPR w innej miejscowości w związku z podaniem o zasiłek okresowy (na środki czystości, higieny, których ośrodek leczenia uzależnienia nie zapewnia) i zasiłek celowy (na odzież, obuwie).

Strona przebywała w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień. Wnioskowała o przekazanie środków pieniężnych na adres ośrodka. Po otrzymaniu informacji z bazy danych PESEL, że jesteśmy właściwi jako organ do przyznania pomocy – została wystawiona decyzja przyznająca zasiłek okresowy oraz zasiłek celowy dla Pani X.

W trakcie rozmowy telefonicznej z Ośrodkiem Uzależnień otrzymałam informację, że Pani wypisała się w kwietniu z ośrodka i już tam nie przebywa – otrzymałam informację w postaci zaświadczenia z ośrodka uzależnień. Decyzje przyznające świadczenie nie zostały jeszcze wysłane.

Jak zakończyć tę sprawę, jeżeli posiadamy wiedzę, że Pani X nie przebywa w Ośrodku, a decyzje zostały wystawione, nadmieniam, że nie mamy wiedzy, gdzie strona przebywa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX