Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2011 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2006 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółką komandytową, gdzie jeden ze wspólników (komandytariusz) jest osobą fizyczną prowadzącą w Niemczech działalność gospodarcza, posiadająca obywatelstwo polskie i niemieckie oraz miejsce zamieszkania w Niemczech. Wspólnik dla celów zapłaty podatku dochodowego od przypadającej na niego części zysku spółki zarejestrował się w polskim urzędzie skarbowym właściwym dla nierezydentów i uzyskał NIP. Składa też w tym urzędzie roczne rozliczenia z podatku pochodowego z udziału w zysku. Nie prowadzi w Polsce żadnej innej działalności. Wspólnik ten wystawia nam faktury za wynajem sprzętu budowlanego, środków transportu i hal namiotowych (nie są trwale związane z gruntem).

Czy od faktur należy potrącić polski podatek dochodowy? Jakie deklaracje powinniśmy składać i w jakich terminach?

Posiadamy certyfikat jego rezydencji podatkowej w Niemczech.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację