Czy należy pobrać opłatę za udostępnienie kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów ocen oddziaływania na środowisko w... - OpenLEX

Czy należy pobrać opłatę za udostępnienie kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów ocen oddziaływania na środowisko w formie elektronicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynął wniosek o udostępnienie informacji o środowisku w zakresie udostępnienia tych dokumentów, które organ posiada w wersji elektronicznej (m.in. karty informacyjne przedsięwzięć, raporty ocen oddziaływania na środowisko), a następnie przesłania ich drogą elektroniczną pod wskazany we wniosku adres.

Czy należy pobrać opłatę za udostępnienie przedmiotowych dokumentów posiadanych przez organ w wersji elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415) – dalej r.o.u.i.ś.?

Jaki będzie sposób naliczania tej opłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX