Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy pobrać opłatę skarbową za wydanie decyzji, jeżeli przyłącza prowadzone są do budynków mieszkalnych, a z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy do budynków mieszkalnych" wystąpiło przedsiębiorstwo wodociągów, kanalizacji i ciepłownictwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?