Czy należy pobierać opłaty za deklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w placówce wychowania przedszkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko 4-letnie jest zapisane do przedszkola w godzinach od 7.00 - 16.00. Darmowy pobyt w przedszkolu wyznaczono na godziny od 8.00 do 13.00. Dziecko przychodzi raz o godzinie 8.00, innym razem jest obecne w przedszkolu od 7.00, raz jest odbierane o 13.00, a innym razem o 16.00. Czy w związku z powyższym za godziny, kiedy dziecko było w przedszkolu, ale było odebrane wcześniej lub przyprowadzone później należy się zwrot, pomimo iż rodzic zadeklarował pisemnie we wniosku we wrześniu, że dziecko będzie obecne od 7.00 do 16.00?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX