Czy należy płacić podatek od przychodów z budynków, jeśli budynek nie jest środkiem trwałym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. ma większościowy udział (ponad 25%) w zysku w spółkach jawnych. Spółki jawne nie posiadają statusu podatnika CIT. Konsolidacja wyniku podatkowego odbywa się na poziomie wspólników spółek jawnych, którym m.in. jest spółka z.o.o, proporcjonalnie do posiadanych przez siebie praw majątkowych w postaci ogółu praw i obowiązków w spółkach jawnych. Jedna ze spółek jawnych wybudowała m.in. budynek hotelowy, posiadający jednostki hotelowe, które nie są formalnie wyodrębnione jako samodzielne lokale i nie stanowią przedmiotu odrębnej własności, a które będą wynajmowane na podstawie umowy o zakwaterowanie. Wartość wybudowanego budynku przekracza 10.000.000 zł. Budynek ten w przeciągu roku, powinien zostać sprzedany, a więc nie będzie stanowił środka trwałego (okres użytkowania do roku).

Czy spółka jawna, posiadająca budynek hotelowy, nie posiadająca statusu podatnika CIT, jest zobowiązana do zapłaty podatku w sytuacji, gdy przedmiotowy budynek nie będzie środkiem trwałym?

Czy spółka z o.o. jest zobowiązana do zapłaty podatku od przychodów z budynku proporcjonalnie do posiadanych przez siebie praw majątkowych?

Czy może spółka z o.o. jest zobowiązana do zapłaty podatku zgodnie z art. z art. 24b ust. 10 CIT, mimo że sama nie posiada żadnych budynków?

Czy spółka z o.o. będzie zobowiązana do zapłaty podatku od przychodów z budynku proporcjonalnie do posiadanych przez siebie praw majątkowych w momencie zbycia budynku przez spółkę jawną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX