Czy należy opracować Oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej? - OpenLEX

Czy należy opracować Oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jest użytkownikiem wózków widłowych zasilanych gazem propan butan. Wózki są prowadzone przez pracowników magazynu, którzy przez większość zmiany wykonują inne obowiązki nie związane z obsługą UTB. Butle propan butan (zapas) znajdują się na zewnątrz budynku w ażurowym kontenerze, z którego pobierana jest butla do wózka. W IBP określono, że jest to strefa Zagrożenia Wybuchem 2, Zasięg strefy zagrożenia wybuchem 1 m (zewnętrzny kontener.)

Czy w takiej sytuacji należy opracować jeszcze Oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej?

Czy taka informacja jest już wystarczająca?

Czy w przypadku kiedy Spółka ma własną kotłownię gazową (gaz ziemny zasilany z sieci) powinna zostać opracowana Oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej oraz Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem?

Pracownicy Spółki nie wykonują w pomieszczeniu żadnych prac stałych, jedynie okazjonalne sprawdzenie czy nie ma żadnych wycieków np. w czasie przerwy świątecznej / urlopowej. Pomieszczenie wyposażone w stały monitoring gazów- GAZEX. Nadzór nad sprawnością i kontrolami sprawuje zewnętrzna firma.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX