Czy należy opodatkować u źródła zawierane z podmiotami z Niemiec umowę cash poolingu, umowę na usługi niematerialne, zakup przedłużenia licencji, kontrakt menedżerski?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2013 r.

PYTANIE

Proszę o informacje w sprawie podatku dochodowego u źródła w poniższych sytuacjach.

1. Wypłata odsetek od umowy cash poolingu z firmą powiązaną z Niemiec, która posiada 97% udziałów w naszej firmie. Posiadamy certyfikat rezydencji. Umowa polega na wyodrębnieniu rachunku bankowego w Niemczech, z którego ewentualnie możemy korzystać. Od wykorzystanych środków płacimy odsetki. Odsetki zapłaciliśmy po 1 lipca 2013 r.

Czy obowiązuje zwolnienie z art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p.?

2. Umowa z niemiecka firmą (niepowiązaną) polegająca na zakupie usług:

- opieki nad klientami,

- restrukturyzacji przebiegu projektów w zakładzie produkcyjnym w Polsce,

- racjonalizacji procesów produkcyjnych.

Usługa świadczona jest na terenie Niemiec i Polski. Posiadamy certyfikat rezydencji.

Jak to rozliczyć?

3. Umowa zakupu przedłużenia licencji (aktualizacja programu) od firmy niemieckiej niepowiązanej. Posiadamy certyfikat. Nie mamy praw autorskich do tego programu.

Jak to rozliczyć?

4. Kontrakt menadżerski z prezesem i v-ce prezesem z Niemiec, którzy świadczą dla nas usługi zarządcze. Posiadamy certyfikat rezydencji.

Jak to rozliczyć?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access