Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani, która jest rolnikiem złożyła w lutym 2018 r. w tutejszym Ośrodku wniosek o świadczenie pielęgnacyjne oraz oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego od 01-01-2018 r.

Dnia 05-02-2018 r. była wydana decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2018 r. Pani nie zgłosiła się do KRUS w terminie miesiąca od dnia wydania naszej decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne i opłacała składki do KRUS do chwili obecnej. We wrześniu 2018 r. przedstawiła w KRUS ww. decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne i oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego od 01-01-2018 r., w następstwie czego KRUS wyłączył ją z ubezpieczenia od 01-01-2018 r. i poinformował, iż nie ma możliwości złożenia wniosku o objęciem ubezpieczeniem społecznym rolników przez Wójta Gminy.

Czy w opisanej sytuacji mamy obowiązek opłacić za Panią składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS z wyrównaniem od stycznia 2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?