Czy należy określić zabezpieczenie roszczeń w przypadku wniosku na przetwarzanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2021 r.

PYTANIE

Podmiot posiada dostosowaną decyzję - zezwolenie na zbieranie odpadów - opakowania z drewna (15 01 03 palety drewniane). Obecnie ten sam podmiot złożył wniosek na przetwarzanie tego samego rodzaju odpadów (15 01 03). Przetwarzanie odpadów ma odbywać się na tym samym terenie co zbieranie. We wniosku na przetwarzanie wartości dot. max. masy odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku, max łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku, największej masy odpadów jak również całkowitej pojemności są takie same, jakie były określone we wniosku na zbieranie odpadów. Przetwarzanie odpadów palet drewnianych polega na oględzinach przyjętego materiału, sortowania palet ze względu na wymiar, stopień uszkodzenia, naprawie uszkodzonych palet na stole naprawczym wyposażonym w młotek, łom, itp. narzędzia ręczne. We wniosku wskazano, że w wyniku przetworzenia odpadu 15 01 03 będzie powstawał odpad 15 01 03 (opakowania z drewna). Żaden inny odpad nie powstaje zdaniem wnioskodawcy. W ocenie tut. Organu w wyniku przetworzenia powinien powstać inny kod odpadu.

Jak postąpić w takiej sytuacji?

Co w przypadku zabezpieczenia roszczeń?

Czy należy określić zabezpieczenie roszczeń w przypadku wniosku na przetwarzanie?

Koncepcja wnioskodawcy jest taka, że zbiera odpady, które następnie przekazuje do odpowiedniego podmiotu (palety nie wymagające regeneracji) lub regeneruje paletę w celu jej dalszego przekazania do odpowiedniego podmiotu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX