Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zastosować wobec pracownika karę porządkową (upomnienia lub nagany) bez wskazania daty dopuszczenia się przez pracownika naruszenia, a jedynie wskazując ogólnie na całokształt jego pracy/działań np. niewłaściwy nadzór i koordynację pracy podległych pracowników, niedochowanie należytej staranności przy analizie przedkładanych dokumentów etc.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?