Czy należy ogłosić ponownie konkurs na dyrektora szkoły, jeżeli kandydat biorący udział w konkursie nie otrzymał akceptacji komisji konkursowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W drodze konkursu kandydat nie otrzymał akceptacji komisji konkursowej. W związku z powyższym powierzono stanowisko nauczycielowi na okres 10 miesięcy tj. do 30 czerwca 2019 r. Czy należy ogłosić ponownie konkurs, czy istnieje możliwość powierzenia stanowiska na podstawie art. 63 ust. 12 Prawo oświatowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX