Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobiecie skończył się termin ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności 30.09.2020 r. Dnia 02.10.2020 r. organ wszczął postępowanie celem wydłużenia z powodu COVID-19 prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Dnia 08.10.2020 r., tj. przed wydaniem przez organ decyzji wydłużającej stronie prawo do zasiłku, Pani składa wniosek o ustalenie prawa do zasiłku z nowym orzeczeniem z 06.10.2020 r., które uprawnia do pobierania zasiłku. Wniosek o jego wydanie złożyła 07.09.2020 r.

Czy w tej sytuacji, organ powinien umorzyć wszczęte postepowanie i na jakiej podstawie?

Jeśli mamy umorzyć, to co wpisać w uzasadnieniu takiego postanowienia o umorzeniu postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?