Czy należy odmówić świadczeń wychowawczych w postępowaniu wszczętym wnioskiem, który wpłynął jako drugi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W lipcu Pani X złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dwójkę dzieci. Świadczenia zostały przyznane. We wrześniu mąż Pani X składa elektronicznie wniosek na te same dzieci.

Po przeprowadzonym postępowaniu ustalono, iż na ww. dzieci są już przyznane świadczenia Pani X. Zaznaczę, że jest to małżeństwo, wspólnie mieszkają (te same adresy) więc i wspólnie wychowują dzieci, może mąż nie wiedział, że żona już wysłała wniosek.

Co organ winien zrobić:

a) wydać decyzję o umorzeniu postępowania,

b) wydać decyzję odmowną,

c) wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access