Czy należy odmówić prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z powodu pobieranej przez stronę emerytury? - OpenLEX

Czy należy odmówić prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z powodu pobieranej przez stronę emerytury?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan wnioskuje o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad matką, która legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Pan pobiera wypracowaną emeryturę z ZUS i KRUS, oświadczył też, że ww. emerytura jest bez zbiegu do innego świadczenia emerytalno-rentowego.

Czy należy odmówić prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z powodu pobieranej przez stronę emerytury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX