Czy należy obliczyć podatek odroczony, gdy wartość środka trwałego na koniec roku dla celów bilansowych i podatkowych będzie... - OpenLEX

Czy należy obliczyć podatek odroczony, gdy wartość środka trwałego na koniec roku dla celów bilansowych i podatkowych będzie różna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość zapasów, których wartość handlowa jako składników aktywów zmniejszyła się. Obecnie część z tych składników majątku zostanie reklasyfikowana na środki trwałe. W takim przypadku ich wartość początkowa jako środków trwałych będzie wynosić 100 (wartość zakupu) minus 20 (odpis aktualizujący), czyli 80. Takie podejście jest możliwe tylko wedle ustawy o rachunkowości, ale nie wedle CIT.

Czy w takiej sytuacji należy na koniec roku obliczyć podatek odroczony, gdyż wartość środka trwałego na koniec roku będzie inna według ustawy o rachunkowości i inna według CIT - np. dla CIT będzie to: 100 minus amortyzacja obliczona od 100, a dla ustawy o rachunkowości 100-20=80 pomniejszone o amortyzację liczona od 80?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?