Czy należy naliczyć podatek od nieruchomości od masztu flagowego, który widnieje jedynie w ewidencji pozabilansowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2012 r.

PYTANIE

W 2011 r. na skutek uszkodzenia postawiono w stan likwidacji maszt flagowy na trwale związany z gruntem. W ślad za tym wyksięgowano go z ewidencji księgowej środków trwałych i zaksięgowano na konto pozabilansowe. W 2011 r. został zapłacony podatek od nieruchomości również w części od tego masztu. Od 2012 r. maszt flagowy nie widnieje już w ewidencji księgowej środków trwałych a jedynie w pozabilansowej.

Czy należy naliczyć podatek od nieruchomości od masztu flagowego, który widnieje jedynie w ewidencji pozabilansowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access