Czy należy naliczać wyższy dodatek stażowy nauczycielowi, który pracuje w czterech szkołach, ale nie ma pełnego etatu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2015 r.

PYTANIE

W placówce od roku 2008 (od 1 września 2008 r.) zatrudniony jest nauczyciel przedmiotowy. Jest to umowa w niepełnym wymiarze godzin (ilość godzin uzależniona od organizacji na dany rok szkolny) na chwilę obecną zawarta na czas nieokreślony. W momencie zawierania umowy o pracę nauczyciel wskazał naszą jednostkę jako dodatkowe miejsce pracy, w związku z czym dodatek za wysługę lat został przyjęty jako zerowy i naliczany od początku (nie przedstawiono świadectw pracy z innych dodatkowych miejsc pracy). Podejmując pracę w naszej jednostce, w podstawowym miejscu pracy pracownik miał pełny etat. W maju bieżącego roku pracownik zgłosił się do dyrektora szkoły z prośbą o przeliczenie dodatku za wysługę lat i naliczanie go od podstawowych miejsc pracy, gdyż na chwilę obecną pomimo zatrudnienia w czterech placówkach nie posiada pełnego etatu. Pragnę nadmienić, iż zatrudnienie w tych placówkach nie odbywa się na zasadzie uzupełniania etatów, gdyż jednostki posiadają inne organy prowadzące.

Jak prawidłowo rozwiązać nadmieniony problem kadrowy?

Czy pracownik ma prawo żądać od pracodawcy, aby uwzględniono mu 20% dodatek za wysługę lat zamiast 6%?

Na podstawie jakich dokumentów miałoby się to odbywać?

Czy pracownik miałby przedkładać wówczas na początku każdego roku szkolnego oświadczenie o wymiarze czasu pracy w każdej jednostce?

Czy mielibyśmy wówczas prawo domagać się od niego także zaświadczenia o zatrudnieniu w każdej z wykazanych jednostek?

Czy prawidłowe jest z kolei naliczanie mu 6% dodatku za wysługę lat, zgodnie z tym jak została nawiązana umowa o pracę?

Zwracamy się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu powyższego problemu kadrowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX