Czy należy naliczać opłatę prolongacyjną ,jeśli wnioskodawca nie powołuje się na COVID-19, a gmina nie podjęła stosownej uchwały o nienaliczaniu opłaty prolongacyjnej w okresie pandemii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik zwrócił się do Wójta Gminy w dniu 20.01.2021 r. z podaniem o rozłożenie na raty zaległości z tytułu IV raty za 2020 rok podatku rolnego i od nieruchomości na podstawie art. 67 a § 1 pkt 2 w związku z art 67 b § 1 pkt 2 jako pomoc de minimis w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną chorobą podatnika.

Czy należy naliczać opłatę prolongacyjną w okresie panującej pandemii, jeśli wnioskodawca w wyżej wymienionym złożonym wniosku nie powołuje się na COVID-19 i nasza gmina nie podjęła stosownej uchwały o nienaliczanie opłaty prolongacyjnej w okresie pandemii?

Jeśli nie należy naliczać opłaty prolongacyjnej, to na jaką podstawę prawną powinnam się powołać w decyzji o rozłożeniu na raty odnośnie nienaliczania opłaty prolongacyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX