Czy należy naliczać odsetki od zaległej opłaty za publiczne kampanie edukacyjne za wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy naliczać odsetki od zaległej opłaty za publiczne kampanie edukacyjne za wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek?

Otrzymaliśmy postawienie od marszałka o uregulowanie niedopłaty w tej kwestii, z powołaniem się na zasadę, że w przypadku gdy "brak jest odniesienia do Ordynacji podatkowej w ustawie źródłowej, pośrednio wskazuje na takie odniesienie ustawa o finansach publicznych." Artykuł 40 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – dalej u.g.o.o.o. reguluje jedynie kwestię odsetek od zaległej opłaty produktowej.

Ponieważ w ustawie nie ma mowy o odsetkach od kampanii edukacyjnych, wydaje się że nie powinny być naliczane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX