Czy należy naliczać odsetki od niezapłaconych zaliczek, jeśli na koniec roku osiągnięto stratę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w trakcie roku opłacał nieregularnie (po terminie płatności) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w uproszczonej formie. Rok podatkowy zamknął stratą.

Czy wobec powyższego składając zeznanie podatkowe powinien kwoty zapłaconych zaliczek pomniejszyć o odsetki, czy też wykazać w pełnej wysokości?

Jak kształtowałaby się powyższa sytuacja, gdyby w ogóle nie zapłacił zaliczek, a wykazał należne zaliczki w uproszczonej formie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access