Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 2015 r. spółka stosuje metodę bilansową rozliczania różnic kursowych. W związku z tym po zapłacie dostawcy krajowemu faktury wystawionej w obcej walucie cała kwota różnicy kursowej stanowi podatkowy koszt/ przychód (nie wyłącza się z kosztów/przychodów podatkowych różnicy od zapłaconego podatku VAT, tak jak w przypadku stosowania metody podatkowej). Również różnice kursowe statystyczne naliczone na koniec każdego miesiąca od niezapłaconych faktur wystawionych przez dostawców krajowych w walucie obcej ( od wartości brutto faktury ) stanowią w całości koszt/przychód podatkowy.

1. Czy należy korygować wartość początkową środków trwałych (do dnia przyjęcia ich do używania) o naliczone statystyczne różnice kursowe od wartości brutto faktury wystawionej w obcej walucie przez dostawce krajowego?

2. Czy należy korygować wartość początkową środków trwałych ( do dnia przyjęcia ich do używania) o całą różnicę kursową powstałą w wyniku zapłaty faktury wystawionej w obcej walucie przez dostawcę krajowego (bez wyłączania różnicy od zapłaconego podatku VAT)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?