Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy kontynuować wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku uchylenia decyzji- przyznającej prawo do tego świadczenia przez organ I-szej instancji, z powodu zaistnienia koordynacji. Strona nie zgadza się z takim rozstrzygnięciem i złożyła odwołanie do S.K.O.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?