Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi gabinet lekarski jako osoba fizyczna. Posiada sprzęt specjalistyczny do wykonywania badań, który jest wykazany w ewidencji środków trwałych i w ewidencji wyposażenia. Sprzęt jest w 100% zamortyzowany. Podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT. Podatnik zamierza przekazać sprzęt na własne potrzeby. Za okres około miesiąca sprzęt wniesie do spółki jawnej, której jest wspólnikiem. Jest to spółka dwuosobowa, gdzie jedynymi wspólnikami są małżonkowie.

Czy przekazanie sprzętu na własne potrzeby (wykreślenie z ewidencji) z gabinetu prowadzonego jednoosobowo spowoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego (działalność będzie prowadzona nadal bez sprzętu)?

Czy wniesienie do spółki sprzętu medycznego spowoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego?

Czy wniesiony sprzęt wyceniony według cen rynkowych może być amortyzowany dla celów podatku dochodowego w spółce jawnej?

Czy amortyzacja w spółce jawnej musi być kontynuowana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?