Czy należy dyrektorowi szkoły wydać świadectwo pracy, mimo że przedłużono mu kadencję o rok? - OpenLEX

Czy należy dyrektorowi szkoły wydać świadectwo pracy, mimo że przedłużono mu kadencję o rok?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt gminy X przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na podstawie §11ha ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.). Czy należy temu dyrektorowi wydać świadectwo pracy, mimo że ma przedłużenie kadencji o rok?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?