Czy należy dostosowywać postanowienia pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych do przepisów nowej ustawy o odpadach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia zintegrowane, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na okres jaki zostały wydane.

Czy konieczne jest jakiekolwiek dostosowanie treści tych decyzji do zapisów ustawy?

Czy trzeba automatycznie składać do właściwego organu wniosek o zmianę treści decyzji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access