Czy należy doliczyć kolejny raz dochód uzyskany po powrocie z urlopu wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta z dniem 01.07.2020 r. wróciła do pracy po urlopie wychowawczym, na którym przebywała od 07.05.2019 roku Poinformowała Ośrodek o dochodzie uzyskanym za pierwszy pełen miesiąc, dochód został przeliczony i została uchylona decyzja przyznająca zasiłek rodzinny z dodatkami, gdyż dochód przekroczył kryterium dochodowe, nie otrzymywała zasiłku rodzinnego.

Obecnie kobieta urodziła kolejne dziecko i 30.11 2020 r. złożyła wniosek na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dzieci na nowy okres zasiłkowy:

a) Czy w obecnej sytuacji, należy doliczyć kolejny raz dochód uzyskany po powrocie z urlopu wychowawczego?

b) Czy ustalając dochód w okresie zasiłkowym 2020/2021 należy brać tylko dochód za 2019 r., czyli dochód kobiety z pracy, którą wykonywała do maja 2019 r. i dzielić na 12 miesięcy, zaznaczam, iż kobieta jest w ciągłym stosunku pracy od 2011 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX